Avukatlık

ŞİRKETLER HUKUKU
 • Şirketler Hukuku
 • Şirket Kuruluşları
 • Şirket Birleşmeleri
 • Şirket Devirleri
 • Pay Devirleri
 • Şirketlerin Tür Değiştirmeleri
 • Şirket Yönetim Kurulları
 • Ortaklığın Giderilmesi
 • Şirket Tasfiyesi
 • Şirket Genel Kurulları
MEDENİ HUKUK
 • Kişiler hukuku
 • Dernek ve Vakıf kurulumu ve yönetimi
 • Borçlar hukuku
 • Eşya hukuku
 • Gayrimenkul hukuku
 • Kira hukuku
 • İmar hukuku
 • Kentsel dönüşüm sözleşmeleri hukuku
 • İnşaat hukuku
SİGORTA HUKUKU 
 • Tarfik Kazaları
 • Rücu davaları
 • Taşıma Sigortası
 • Poliçeden kaynaklı ihtilaflar
AİLE HUKUKU
 • Evlilik
 • Yabancı evliliği
 • Boşanma
 • Nafaka
 • Tanıma ve Tenfiz
YABANCILAR ve VATANDAŞLIK HUKUKU
 • Yabancı Yatırım Hukuku
 • Yabancıların Şirket Kurması
 • Yabancıların Şirket veya Şirket Hissesi Alımı
 • İkamet ve Vatandaşlık işlemleri
ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU
İDARE VE VERGİ HUKUKU
TÜKETİCİ HUKUKU
ENERJİ HUKUKU
SPOR HUKUKU
BANKACILIK VE FİNANS
REKABET HUKUKU
SERMAYE PİYASASI HUKUKU 
İŞ HUKUKU 
İCRA İFLAS HUKUKU


 

 

 
 


Copyright © 2015 WebteBEN / All rights reserved.